...
Fag på HTX

Fag på HTX


Obligatoriske fag Valgfag Studieretninger
Dansk A
Teknikfag A
Matematik B
Fysik B
Kemi B
Teknologi B
Idéhistorie B
Biologi C
Kommunikation/IT C
Samfundsfag C

Matematik A
Engelsk A
Kemi A
Samfundsfag B
Biologi B
Psykologi C
Tysk C
Astronomi C
Design C
Idræt C
Programmering C
Bioteknologi A
Idræt B

Matematik A
Bioteknologi A

Fysik A
Matematik A

Kommunikation/IT A
Design B


  
Nedenfor finder du en beskrivelse af nogle af uddannelsens profilfag.

Bioteknologi

I Bioteknologi A tages udgangspunkt i fagene kemi og biologi. Du får undervisning i såvel klassiske biologiske som klassiske kemiske emner.

Men du får også viden om bioteknologiens betydning inden for sygdomsbehandling, fødevareteknologi, forædling samt biokemisk produktion på et bæredygtigt grundlag.

Kommunikation / IT

I kommunikation / IT A lærer du om forskellige kommunikationsformer som fx tekst, billede, lyd mv.

Du får forståelse for kommunikation, design og teknologi i It-baserede og trykte medier, og du prøver at løse konkrete kommunikationsopgaver.

Teknologi

I teknologi lærer du om sammenhængen mellem samfundsmæssige problemstillinger og teknologiske løsninger.

Med udgangspunkt i både natur- og samfundsfaglig viden lærer du bla. at udvikle og fremstille et produkt og at tage hensyn til samspillet mellem konstruktion, produktion, markedsføring m.v.
Skive Tekniske Skole benytter digital post. Det betyder, at post fra skolen fortrinsvist fremsendes gennem e-Boks
Velkommen til den mangfoldige verden på Skive Tekniske Skole.
Skolens uddannelser udvikles i tæt samspil med erhvervslivet og de videregående uddannelser. Vi uddanner til forskellige erhverv og til forskellige videregående uddannelser, og derfor ser vi en ære i at uddanne det hele menneske, at være med til, at den enkelte får realiseret sit potentiale fagligt, personligt og socialt. Vi hjælper på vej med at se og at realisere det potentiale.
Skive Tekniske Skole
Kongsvingervej 1
7800 Skive
Tlf.: 99 14 92 00
Mail: sts@skivets.dk
sikkerpost@skivets.dk
© 2018 Skive Tekniske Skole - Alle rettigheder forbeholdes