...
Medarbejdere

Medarbejderoversigt

Søg i medarbejdere

  
Teknisk Gymnasium
Marianne B. Johansen
Rektor
Tlf.: 99 14 92 66
Mob.: 40 81 04 32
Anne Steen Wadmann
Underviser
Dansk
Engelsk
Anthony Lindo
Engelsk
Bo Broch-Berthel
Samfundsfag
Idéhistorie
Teknologihistorie
Claus Krogholm
Dansk
Samfundsfag
Danny William AN Xu
Dansk
Idéhistorie
Dorthe Waagner
Underviser
Kemi
Bioteknologi
Biologi
Finn Jensen
Teknologi
Teknikfag D&P
Programmering
Finn Søltoft Hangaard
Teknologi
Teknikfag D&P
Franka Gallas
Matematik
Hanne Krogh Georgsen
Hans-Jørgen Pedersen
Teknikfag D&P
Helen Kjeldbjerg Frederiksen
Elevadministration
Tlf.: 99 14 92 31
Helle Ransborg Svenningsen
Biologi
Bioteknologi
Kemi
Teknikfag PLS
Jesper J. Pedersen
Studievejleder, underviser
Tysk
Kom/IT
Studievejleder
Louise Esholm Jensen
Kemi
Biologi
Mathilde Nielsen
Kemi
Biologi
Bioteknologi
Teknikfag PLS
Matthew Adams
Matematik
Fysik
Mette Høj Jensen
Engelsk
Nikolaj Sloth Züricho
Fysik
Matematik
Patrik Brøndum Jensen
Kommunikation/IT
Stine Slot Grumsen
Dansk
Idéhistorie
Susanne Rosendal Laursen
Psykologi
Teknologihistorie
Thomas Balle
Matematik
Fysik
Skive Tekniske Skole benytter digital post. Det betyder, at post fra skolen fortrinsvist fremsendes gennem e-Boks
Velkommen til den mangfoldige verden på Skive Tekniske Skole.
Skolens uddannelser udvikles i tæt samspil med erhvervslivet og de videregående uddannelser. Vi uddanner til forskellige erhverv og til forskellige videregående uddannelser, og derfor ser vi en ære i at uddanne det hele menneske, at være med til, at den enkelte får realiseret sit potentiale fagligt, personligt og socialt. Vi hjælper på vej med at se og at realisere det potentiale.
Skive Tekniske Skole
Kongsvingervej 1
7800 Skive
Tlf.: 99 14 92 00
Mail: sts@skivets.dk
sikkerpost@skivets.dk
© 2018 Skive Tekniske Skole - Alle rettigheder forbeholdes