...

Skive Tekniske Gymnasium


Her får du en bunke spændende naturvidenskabelige, teknologiske og humanistiske fag. Fag, der giver adgang til mere end 300 videregående uddannelser.

Skemaets fag afslører, at her er tale om et ganske særligt gymnasium. Særligt på den måde at du kommer til at arbejde selvstændigt, projektorienteret og aktivt. Vi har tavleundervisning, smartboards naturligvis, men du kommer til at arbejde rigtig meget i laboratorierne og værkstederne  og får dermed en selvstændighed og færdigheder, du kan bruge, uanset hvad du vælger at lave efter din studentereksamen.

Du kan vælge mellem fire forskellige studieretninger på Skive Tekniske Gymnasium. Men det vigtigste er, at du kan lide naturvidenskab sammen med masser af matematik, fysik, kemi, samfundsfag.

Du får den bredeste og bedste studentereksamen.

Læs mere om de forskellige spændende studieretninger under STUDIERETNINGER i menuen.

Skive Tekniske Skole benytter digital post. Det betyder, at post fra skolen fortrinsvist fremsendes gennem e-Boks
Velkommen til den mangfoldige verden på Skive Tekniske Skole.
Skolens uddannelser udvikles i tæt samspil med erhvervslivet og de videregående uddannelser. Vi uddanner til forskellige erhverv og til forskellige videregående uddannelser, og derfor ser vi en ære i at uddanne det hele menneske, at være med til, at den enkelte får realiseret sit potentiale fagligt, personligt og socialt. Vi hjælper på vej med at se og at realisere det potentiale.
Skive Tekniske Skole
Kongsvingervej 1
7800 Skive
Tlf.: 99 14 92 00
Mail: sts@skivets.dk
sikkerpost@skivets.dk
© 2018 Skive Tekniske Skole - Alle rettigheder forbeholdes