...
Det rullende gymnasium

Det rullende gymnasium


Det rullende Gymnasium er et godt tilbud til folkeskolerne. Teknisk Gymnasium Skive vil gerne inddrage eleverne i 8. og/eller 9. klasser i vores undervisning.

Derfor har vi taget et initiativ, som vi kalder ”Det Rullende Gymnasium”. Det vil ikke belaste folkeskolernes ressourcer. Tværtimod vil deltagelse aktivt bidrage til at frigøre lærerne, så de kan få mere tid til f.eks. at udvikle faglige samarbejder og pædagogikken på jeres skole.

”Det Rullende Gymnasium” indebærer nemlig, at flere hold elever fra Teknisk Gymnasium Skive overtager undervisningen af eleverne i 8. og/eller 9. klasser fra enkelte lektioner og op til en hel dag – som det måtte passe ind i planlægningen.

Aktiviteter for eleverne

Gennem undervisningsaktiviteterne vil jeres elever blive præsenteret for ting, som de ikke har prøvet før – med udgangspunkt i flere af vores studieretninger.

Det kan f.eks. være:

  • Kemisk reaktioners hastigheder (kræver laboratorium):
  • Grafteori
  • Kommunikationsmodeller/analyse af reklamer (kræver PC'er og internetadgang)
  • Presning af æblejuice (kræver laboratorium)
  • Matematiske modeller
  • Brugervenlighed på Websites (kræver PC'er og internetadgang)
  • Tyngdeaccelerationen
  • Teknologi- idegenerering og løsningsmodeller

Udgangspunkt for samarbejde

Udgangspunktet for dette samarbejde er faget ”Studieområdet”, som blev indført med gymnasiereformen i 2005. Formålet med dette fag er at klæde vore egne gymnasieelever bedre på til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse.

Det er især i forhold til evnen til at formidle og præsentere viden, at folkeskolerne kan hjælpe vore elever ved at lade dem præsentere deres viden for jeres elever.

Vi vil derfor tilbyde at komme med ”Det Rullende Gymnasium”. Vores elever får således mulighed for at gennemføre omhyggeligt planlagte undervisningsforløb i reelle undervisningssituationer med ”rigtige” elever. Samtidigt får folkeskolerne mulighed for at arrangere andre aktiviteter for lærergrupperne til f.eks. en pædagogisk dag, hvis ”Det Rullende Gymnasium” bookes en hel dag.

Tidspunkt for Det rullende Gymnasium

Det Rullende Gymnasium ruller ud i november. Der er tilmelding efter først-til-mølle-princippet. Ønsker I nærmere oplysninger, er I velkommen til at kontakte rektor Marianne B. Johansen på tlf. 99 14 92 66 eller mjo@skivets.dk.

Billedgallerier
Skive Tekniske Skole benytter digital post. Det betyder, at post fra skolen fortrinsvist fremsendes gennem e-Boks
Velkommen til den mangfoldige verden på Skive Tekniske Skole.
Skolens uddannelser udvikles i tæt samspil med erhvervslivet og de videregående uddannelser. Vi uddanner til forskellige erhverv og til forskellige videregående uddannelser, og derfor ser vi en ære i at uddanne det hele menneske, at være med til, at den enkelte får realiseret sit potentiale fagligt, personligt og socialt. Vi hjælper på vej med at se og at realisere det potentiale.
Skive Tekniske Skole
Kongsvingervej 1
7800 Skive
Tlf.: 99 14 92 00
Mail: sts@skivets.dk
sikkerpost@skivets.dk
© 2018 Skive Tekniske Skole - Alle rettigheder forbeholdes